Kontroll og overvåking sikrer stabil drift

Kontroll

IT-systemene må virke i praksis og skulle noe skje er vi i forkant!

Når løsning er valgt, sikrer vi at den etableres på en trygg og sikker måte – uten nedetid! Vi har gjort dette mange ganger og har erfaringen som trengs. Kontakten med dine underleverandører på fagsystemer tar vi hånd om.

Når den nye løsningen er oppe og går, er det viktig at du kan være trygg på at vi har kontroll dersom noe uventet skulle skje. Nedetid er kostbart og vi ønsker å være i forkant! Vi benytter følgende verktøy for å sikre kontroll:

  • Dokumentasjon av implementert løsning totalt sett og for den enkelte bruker
  • Anerkjent og utprøvd overvåkingssystem på server, nettverk og PC inkl, backup, spam, antivirus
  • Kontroll og overvåking ned på den enkelte bruker sin PC (klient konseptet) med automatisk oppdatering
  • Support telefon

Med vårt konsept gir det oss muligheten til å være i forkant og løse problemet før brukerne merker det. I tillegg gjennomfører vi jevnlige statusmøter etter nærmere avtalt hyppighet.

KONTAKT OSS

Kontaktinformasjon

Se vår kontakt-side for nærmere informasjon om hvor du finner oss, e-postadresser etc.