Hva er en ASP-Løsning og hvilke fordeler gir det?

ASP / Sky tjenester

ASP og Sky tjeneste kan nesten sees på som det samme. Du får tilgang til dine IT systemer via internett. Serverne er plassert i en sikker datahall og leverandøren eier disse.

Du som kunde leier plass/server på månedsbasis, gjerne pr bruker/system. Dette gir lavere initiell kostnad og er fleksibelt med tanke på økning/reduksjon i antall ansatte.

Vi har valgt å plassere vårt ASP senter hos Digiplex, og vi tllbyr Microsoft sin sky løsning kalt Office365 og Azure.

Våre konsulenter vil i samråd med deg komme frem til hvilken løsning som egner seg best for ditt behov.

cloudcomputing

KONTAKT OSS

Kontaktinformasjon

Se vår kontakt-side for nærmere informasjon om hvor du finner oss, e-postadresser etc.