Vi sikrer kontroll helt ut på brukerens utstyr

Klient

Alle brukere når sine systemer via ulike type klienter, enten det er PC, Mac, nettbrett eller mobiltelefon. Det er derfor viktig at disse enhetene virker som forventet og er operative.

Med vårt klientkonsept sørger vi for kontroll og sikring ned på aktuelle enheter.

Det er normalt at en ansatt har flere enheter tilgjengelig og vårt klientkonsept holder oversikt over alle brukernes enheter (inventar oversikt). På den måten har du som kunde full oversikt over ditt utstyr og kan planlegge og budsjettere utskiftninger.

Ved eventuelt tyveri har man en komplett oversikt med serienummer etc som kreves i en forsikringssak.

KONTAKT OSS

Kontaktinformasjon

Se vår kontakt-side for nærmere informasjon om hvor du finner oss, e-postadresser etc.