Vi ønsker å være i forkant og overvåker kritiske komponenter

Overvåkning

Driftsstans på dine IT systemer er kostbart!

Med våre overvåkningsverktøy er vi proaktive og reduserer sannsynligheten for driftsstans og de ulemper det medfører.  JPC har verktøy og rutiner for å følge med på kritiske deler av ditt IT-system. Dersom overvåkningen gir alarm vil vi undersøke alvorlighetsgraden og utrede konsekvenser. Dersom feilen er av en alvorlig art vil vi iverksette retting også utenfor normal arbeidstid.

Overvåkning skjer 24 timer i døgnet, og vi har vakttelefon som mottar alarmer utover normal arbeidstid i tidsrommet 0700-2300

Overvåknings historikken kan benyttes til å måle trender på server og vil kunne avdekke en mulig feilsituasjon fremover i tid. I våre jevnlige kontroller kan vi avsløre potensielle problemer og starte feilretting på et tidlig stadium.

KONTAKT OSS

Kontaktinformasjon

Se vår kontakt-side for nærmere informasjon om hvor du finner oss, e-postadresser etc.