Vi kan sette opp løsningen hos deg og ta ansvar for drift

Server

For mange kunder er det hensiktsmessig og ønskelig å ha servere i eget hus. Det har vi gode løsninger for og vi leverer servere basert på Microsoft plattformen med HyperV og virtuelle servere. Backup løsningene våre gir mulighet til å gjenopprette slettede data eller hele servere raskt.

Vi leverer terminal servere med vanlig Remote desktop fra Microsoft og Citrix løsninger. Våre servere benytter Microsoft Exchange som e-post plattform lokalt på huset eller som en hybrid løsning, hvor Exchange server er i skyen og synker bruker informasjon mellom lokal server og skyen.

Med vår serviceavtale vil vi sørge for at servere er operative og tilgjengelige til enhver tid, og gjennomfører faste besøk hos deg. Vi har kontroll og dokumentasjon på din løsning. Vi overvåker at alle tjenester kjører som de skal og overvåker kritiske komponenter. Ved eventuelle avvik vil en av våre høyt kvalifiserte konsulenter bli satt på saken.

KONTAKT OSS

Kontaktinformasjon

Se vår kontakt-side for nærmere informasjon om hvor du finner oss, e-postadresser etc.