Oktober – Nasjonal sikkerhetsmåned 2022

JPC seminar

IT-sikkerhet er et av våre viktigste produkter, og i forbindelse med nasjonal sikkerhetsmåned 2022 arrangerte vi seminar om IT-sikkerhet med 25 selskaper representert. Det er en stor cyber- og informasjonssikkerhetstrussel i Norge og i resten av verden. Det har vært mange alvorlige saker hvor datainnbrudd har medført store kostnader og ikke minst avbrutt produksjon for mange […]