JPC Control

JPC Control er vår forvaltningsplattform bygget på metodikk utviklet over 25 år, og er en sentral del av vår kundetilfredshet. JPC Control ligger i bunnen av alle våre tjenester, og er vårt løfte til deg om effektivitet, tilgjengelighet og sikkerhet.

Prioritet

Tid er en dyrebar ressurs, og effektivitet er sentralt både i daglig drift og i krisesituasjoner. Våre rutiner er skrudd sammen for å makismere en smidig arbeidsflyt, og til enhver tid forhindre nedetid.

raskhjelp

Rask hjelp

Når noe oppstår må det handles så snart som mulig. Vi prioriterer rask bistand svært høyt, og har beredskapsvakt 24 timer i døgnet for å bistå dersom noe skulle oppstå.

bestpractice

Best Practice

Vi søker hele tiden å tilegne oss ny kunnskap og bygge erfaringer for å yte den beste tjenesten vi kan. Vi ser hele tiden muligheter for å innovere, men finner ikke opp hulet på nytt der det ikke er nødvendig. Løsningene våre er gjennomprøvde før de slippes ut i verden – vi spiser vår egen medisin.

etkontaktpunkt

Single point of Contact

IT-verdenen er et komplekst og ofte uoversiktlig økosystem det kan være vanskelig å forstå og manøvrere seg gjennom. Vi skal være din los gjennom denne jungelen. Vi kjenner systemene, og vi kjenner tredjepart / ISP, og kan snakke stammespråket for rask ekspedering.

Tilgjengeliget

En av de viktigste byggestenene i arbeidet vårt er de menneskelige ressursene, og det er en av de største faktorene i vår kundetilfredshet. Det er viktig for oss å ikke være en distansert tjenesteleverandør, men en partner du kan lene deg på. Når du kjøper våre tjenester er det ikke bare funksjonen du kjøper, men også vår tid og vår kunnskap.

snakkmedoss

Snakk med oss

Vi er tilgjengelig hele døgnet per telefon. Vi svarer i telefon – SMS (24/7) – (07:00 – 23:00). Vi er også å treffe på kontoret mellom 8:00 og 16:00, og du er velkommen til å ta turen innom, døra er alltid åpen.

vikjennerdeg

Vi kjenner deg

Gjennom personlig kontakt og oppfølging sikrer vi at vi alltid kjenner deg og din løsning. Det er viktig for oss å forstå kundens situasjon og behov når vi skal skru sammen en løsning. Over tid jobber vi oss opp erfaring med hva dine kontinuerlige behov er, og forutser hvilke behov som kan dukke opp i fremtiden.

ikkeenrobot

Ingen robot

Vårt forhold til våre kunder er ikke firkantet. Når du tar kontakt med oss vil du vil bli møtt med forståelse, og vi strekker oss langt for å løse situasjoner som oppstår. Å være kunde av oss skal være litt som å tegne forsikring. Vår jobb er å gi deg ro. Det finnes alltid en løsning.

Sikkerhet

Mangelen på gode bransjestandarder for IT-drift har drevet oss til å utvikle våre egne krav, med egne sjekklister og rutiner for systemovervåkning, vedlikehold og varsling. Mesteparten av tiden skal du ikke merke noe til oss, men vi er der når vi trengs. 

monitorering

Monitorering 24/7

Vårt driftsverktøy utfører proaktivt monitorering som et føre-var prinsipp 24/7. Vi avdekker feil før katastrofen skjer.

risikoanalyse

Fortløpende risikoanalyse

Vi er oppdatert på risikobildet som til enhver tid finnes. Når farer og signaler dukker opp, så sjekker vi din IT-løsning, slik at en mulig risiko fjernes.

backup

Alltid backup

Det viktigste er ikke nødvendigvis din PC, men innholdet. Vi tar vare på alt av filer – alltid backup av alt. Skulle PCen kræsje totalt så gjenskapes alt av innhold. Sikkerhet og backup er vår topp-prioritet i enhver situasjon.

Vedlikehold

Vi sørger for at IT er enkelt å forholde seg til for deg. Vi tar oss av det som er under panseret, så du bare kan kjøre.

inventar

Inventaroversikt

Vi fører til enhver tid en komplett og godt dokumentert oversikt over inventaret i IT-løsningen din. Alt er omhyggelig dokumentert, noe som gjør smidige flytteoperasjoner lett å planlegge. Moderne IT-systemer er komplekse og sammensatte, men når man ser hele bildet er det likevel enkelt å gjøre endringer raskt. Samtidig har vi i visse tilfeller også mulighet til å lokalisere stjålet utstyr.

lisenser

Forvaltning av lisenser

Moderne programvare eies sjelden evig. Å kjøpe kontorpakken Microsoft 365 rett fra leverandør betyr merarbeid, blant annet å passe på lisenser. Dagen kan komme hvor lisensen ikke blir fornyet fordi kredittkortet du brukte er utløpt. Da slutter pakken å virke – og hele bedriften står uten f.eks. e-post. I våre interne systemer har vi full oversikt over alle lisensene dine, med alt fra utløpsdatoer til garantier. Dette er en av måtene vi passer på at du aldri får en uforutsett stans i arbeidet.

alltidoppdatert

Alltid oppdatert

Som en del av å ivareta sikkerhet sørger vi for at alt av programvare og utstyr er oppdatert til enhver tid – dagens sikkerhetsbilde tilsier at det er det aller viktigste. Vi følger NSM sine råd og veiledninger.

Søk

    Søk

      JPC fjernsupport

      Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg. Ved å fortsette å bruke disse sidene godkjenner du bruk av cookies. Les mer på vår side –  Retningslinjer for personvernerklæringer.